Cuntegn

 

 
 

reglament per il sustegn da lectorats

 
   

Formular per retschaiver sustegn da lectorats: telechargiar qua.

 

Quest reglament sa basa sin l’artitgel 17 dals statuts novs da la ULR dals 29 da mars 2004, cumplettads cun art. 1.1. ils 2-10-2010; art. 2.2. ed agiunta en art.6 ils 13-04-2013.

Artitgel 1
La ULR porscha in lectorat per promover la lavur litterara rumantscha.

Artitgel 1.1

Per texts che vegnan publitgads tras la Chasa Editura Rumantscha, fundada il 2009, na dat l’ULR nagin sustegniment da lectorat. Quai vala era per manuscripts ch’insatgi vul laschar lectorar avant che inoltrar els a la Chasa Editura Rumantscha. La via per publitgar in text rumantsch duai en emprima lingia ir sur la Chasa Editura Rumantscha. Sche questa refusa il text e l’autur u l’autura chatta in’autra chasa editura, lura exista vinavant la pussaivladad da dumandar in sustegniment da lectorat a l’ULR.

Artitgel 2.1
Il sustegniment per in lectorat stat a disposiziun era a scripturas e scripturs che n’èn betg commembras e commembers da la ULR.

Artitgel 2.2
Auturas ed auturs betg commembers obtegnan dentant be la mesadad da l'import che auturas ed auturs commembers obtegnan.

Artitgel 3
L'autur u l’autura che vuless far diever dal lectorat, tscherna in lector e propona quel a la suprastanza. La suprastanza conferma il lector/ la lectora.

Artitgel 4
La lavur da lectorat vegn remunerada. Per quest intent dispona la suprastanza d’ina summa fixada da la radunanza generala da la ULR. La remuneraziun vegn prestada tenor il protocol da lavur, sutsegnà dal lector e da l’autur.

Artitgel 5
Mintga autur ed autura po per regla far adiever ina giada ad onn dal sustegniment da lectorat.

Artitgel 6
La lavur da lectorat vegn indemnisada ad uras, n'astga dentant per regla betg surpassar in import maximal da CHF 1000.- per onn ed ovra (CHF 500.- per betg commembers).